ย่อลิ้ง1000วิว1.5$

การเปลี่ยนอาชีพAssasin เป็น Avenger

1.เมื่อเรา Level 50 แล้ว ให้ไปคุยกับ Damats Heartwell ที่เมืองของเผ่า Dhan เพื่อรับเคว
                                      วงกลมสีแดงแสดงถึงบริเวณที่พบกับ Damats Heartwell


เมื่อรับเควจาก Damats Heartwell แล้วเควจะให้เราไปกำจัด Fire Drake(0/1) และ Flame Spite (0/10)ซึ่งพบได้ที่ Flame's Core

                              วงกลมสีแดงแสดงถึงบริเวณที่พบกับ Fire Drake และ  Flame Spiteเมื่อจัดการกับ  Fire Drake และ  Flame Spite ครบตามจำนวนเควแล้วเควจะให้เรากลับไปรายงาน 
Damats Heartwell และครับต่อที่  Damats Heartwell

2. เมื่อรับเควจาก  Damats Heartwell  แล้วเควจะให้เราไปตรวจสอบ The Orb of Past ซึ่งก็พบได้ที่ Wavering Seacliff

วงกลมสีแดงแสดงถึงบริเวณที่พบกับThe Orb of Pastเมื่อสำรวจ The Orb of Past เควจะให้เรา ตรวจสอบ The Orb of History ซึ่งอยู่ข้างๆกับ The Orb of Past และตรวจสอบ Statue of an Exiled King ตามลำดับ เมื่อตรวจสอบครบทั้ง3 อย่างแล้ว เควจะให้เรากลับไปรายงาน Damats Heartwell ก็จบเควครับ และรับเควต่อจาก Damats Heartwell เลยครับ

3. เมื่อรับเควจาก Damats Heartwell แล้ว เควจะให้เราไป กำจัด Betrayed Paladin's Escort(0/2) ซึ่งพบได้ที่ Shadow Gorge 

                             วงกลมสีแดงแสดงถึงบริเวณที่พบกับ Betrayed Paladin's Escort

หลังจากจัดการกับ Betrayed Paladin's Escort 2ตัวแล้ว เควจะให้เราจัดการกับ Betrayed Paladin ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ Betrayed Paladin's Escort  เมื่อจัดการกับ Betrayed Paladin แล้วเควจะให้เราไปตรวจสอบ
Statue of an Exiled King หลังจากนั้นก็กลับไปรายงาน  Damats Heartwell เป็นอันจบเคว และรับเควต่อที่ Damats Heartwell 

4.เมื่อรับเควจาก  Damats Heartwell แล้วเควจะให้เราไป ตรวจสอบ The Incomplete Statue ซึ่งพบได้ที่ Myrtle Woods

วงกลมสีแดงแสดงถึงบริเวณที่พบกับThe Incomplete Statue 


เมื่อตรวจสอบ The Incomplete Statue แล้วเควจะให้เราไปกลับไปรายงาน Damats Heartwell  กฌจบเควครับ และรับเควต่อจาก Damats Heartwell  

5. เมื่อรับเควจาก Damats Heartwell  แล้วเควจะให้เราไปหา Pouch With Fragments ซึ่งพบได้ที่ 
Oreocnide Forest โดยได้จากการฆ่า Lasa Berzen Guard Captain

                               วงกลมสีแดงแสดงถึงบริเวณที่พบกับ Lasa Berzen Guard Captainเมื่อจัดการกับ Lasa Berzen Guard Captain แล้วก็กลับไปรายงาน Damats Heartwell เป็นอันจบเควและรับเควต่อที่ Damats Heartwell เลยแต่ไม่ต้องไปไหนยืนส่งเควที่ตรงนั้นเลย เมื่อคุณส่งเควนี้แล้วคุณก็จะเปลี่ยนจาก Assasin เป็น Avenger แล้วละครับ


1 ความคิดเห็น: